Vážka

Vážka

Vážka

Rok: 2020

Dizajn: Peter Rakšány, Marika Majorová, Peter Križan, Patrícia Schafferová

Statika: Hildebrand Užovič

Riešenia – tepelné čerpadlo: Klimart 

Riešenie sklenených plôch: deRaxa technology

Fasády: japonská technológia úpravy dreva yakisugi

Technológia zakladania: deRaxa technology