Ateliér na Jazere

Ateliér na Jazere

Ateliér na Jazere

Ateliér vznikom pôvodne ako stavba, kde sme si chceli vyskúšať nové technológie, ktoré sme neskôr aplikovali do klientskych návrhov. Ako napríklad bez-rámové zasklenia, zakladanie do vody na drevené pilóty, betónovanie do vody, debnenie do plátenného debnenia a podobne.


Funkcia sa taktiež menila podľa aktuálnej potreby, najpôvodnejšie malo ísť o saunu, neskôr ateliér a pri poslednom stave na Ukrajine sme priestor ponúkli našim hosťom.


jazero sa nachádza vo vtáčom území, kde môžeme nepozorovane pozorovať vtáctvo vďaka dreveným lamelám. Východy slnka tesne nad hladinou sú úchvatné.


Zelená strecha spolu s dreveným obkladom a mäkkým tvarovaním dodáva charakter prírodného elementu.


Je to minimálny priestor a preto je potrebná rekuperácia, tepelné čerpadlo využívané pre hlavné budovy sa napojilo a dodáva teplo aj chladenie, ako aj teplú vodu. keďže sme na hladine jazera odpad je riešený prečerpávaním do čističky.