súťaž na sociálne bývanie

súťaž na sociálne bývanie

súťaž na sociálne bývanie

Na Galványho ulici v Bratislave sme mali skúsenosť s bytovými domami a preto sme sa prihlásili do súťaže vyhlásenej hlavným mestom.

Sociálne bývanie je na Slovensku silne poddimenzované. Predstava o bývaní pre finančne slabšie skupiny obyvateľov vie byť krásna téma a môže byť dizajnovo a zároveň ekonomicky zaujímavá.

Vytvorili sme koncept prefabrikácie ktorý znižuje náklady na stavbu.

Objekt je zodvihnutý o poschodie vyššie nad terén tak aby ľudia a príroda mohla využívať zeleň a tešiť sa z nej.

Rok: 2020

Dizajn: deRaxa design v spolupráci Ing.arch. Emanuel Murín

Technické riešenia: tepelné čerpadlo, zachytávanie vody a využívanie šedej vody, zelené strechy

Bytov celkom: 87 bj

Úžitkové plochy: 2700 m2 Odhadovaný náklad: 6,5 M €