čo vám vieme ponuknuť

Služby

Architektúra, interiér a dizajn

Výber a poradenstvo pri výbere lokality – pozemku  

Každý z nás má jedinečný pohľad na miesto budúcej investície, alebo na miesto pre vlastný dom. Vybraný pozemok však môže skrývať mnoho laikom na prvý pohľad neviditeľných problémov (ako napríklad nevhodnú geológiu, zlú svetelnú orientáciu, siete idúce pod pozemkom a mnohé iné), o ktorých je dobré vedieť ešte pred samotným rozhodnutím o kúpe pozemku. Okrem toho môže skúsenosť architekta naopak odhaliť pozitíva a prednosti, kde by ich klient nemusel čakať. Práve preto ponúkame predprojektové poradenstvo, ktoré pomôže klientom spoznať všetky pozitíva a negatíva svojho budúceho miesta stavby.

Cena: 15 €/m²


Architektonická štúdia objektov a návrhy interiéru

Štúdia je vizuálny a priestorový koncept navrhovaného objektu. Obsahuje vizualizácie, či fyzický model a typické pôdorysy, rezy a pohľady.

Podľa dohody je možné vytvoriť viacero návrhov na výber.

Cena: 20 €/m²


Návrhy interiéru

Interiéry navrhujeme zväčša len pre nami navrhované objekty po dohode s klientom.

Štúdia obsahuje vizualizácie, či fyzický model a typické pôdorysy, rezy a pohľady.

Cena: 30 €/m²

Projekty pre úrady
(Projektový zámer, Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie)

 

Projekty pre úrady pozostávajú z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Dokumentácia obsahuje projekt architektúry a projekty jednotlivých profesií (projekty od špecializovaných inžinierov na statiku, elektrinu, vodu a plyn, požiar, zdravotechniku a podobne).

Cena: 40 €/m²
Doba dodania: xy týždňo
v

Realizačné projekty
 

Realizačný projekt obsahuje rozkreslenie konštrukcií a technických detailov potrebných pre realizáciu stavby. Na základe realizačného projektu sa vytvára rozpočet stavby.

Cena: 70 €/m²
Doba dodania: xy týždňo
v

Realizácia stavieb

 

Pri nami navrhovaných stavbách do 300 m2 ponúkame možnosť realizácie stavieb.

Môže sa jednať o objekty zvlášť „jemné“ na stavbu. Alebo vtedy, keď je pre nás zvlášť dôležité dodržať nami navrhované technológie. Prípadne sa jedná o nami vytvorené technológie, ktoré štandardná dodávateľská firma nie je schopná realizovať.

Partnerstvo v projektoch

 

Jedná sa ponúkané partnerstvo v developerských projektoch, kde sa stávame na základe dohody o spolupráci partnermi v spoločnom projekte s klientom. Ide o spoluprácu, kde naša firma zastrešuje finančne všetky projektové štádiá a takto poskytuje klientovi „voľné ruky“ v čase prípravy a realizácie stavieb. Je to obojstranne výhodný koncept napríklad pre majiteľov nehnuteľnosti, pozemku a podobne kde potenciál a značné navýšenie jeho ceny predpokladá zdĺhavé jednania na úradoch a s tým spojené vysoké náklady na projekciu a inžiniering.

V našom balíku služieb je kompletné rozpočtové zabezpečenie, právne služby ako aj realitné poradenstvo spojené s budúcim predajom vytvoreného spoločného diela.