Marina Jakubov

Marina Jakubov

Marina Jakubov

Rok: 2022

Dizajn: Peter Rakšány, Patrícia Schafferová

Statika: Hildebrand Užovič

Riešenia – tepelné čerpadlo: Klimart

Riešenie sklenených plôch: deRaxa technology 

Stavba: deRaxa construction

Fasády: japonská technológia úpravy dreva yakisugi

Technológia zakladania: deRaxa technology