BraburgHall – výstavno spoločenské centrum

BraburgHall – výstavno spoločenské centrum

BraburgHall – výstavno spoločenské centrum

Rok: 2010

Dizajn: deRaxa design

Statika: Ing.Marián Rímeš

Technické riešenia: recyklácia továrenskej liatinovej konštrukcie zo sanácie BA továrne

Riešenia sklenených plôch: deRaxa technology

Fasády: deRaxa technology

Úžitkové plochy: 95 m2