Kremnica NBS záložné pracovisko

Kremnica NBS záložné pracovisko

Kremnica NBS záložné pracovisko

architektonická súťaž

Rok: 2022

Dizajn: deRaxa design

Statika: bcks-inzinieri, Ing. Hildebrand Užovič

Technické riešenia: tepelné čerpadlo Klimart

Riešenia sklenených plôch: deRaxa technology

Technológia zakladania: hĺbková polotáž – zosuvné územie

Úžitkové plochy: 2 800 m2