Bytový súbor pre seniorov a denný stacionár Parková

Bytový súbor pre seniorov a denný stacionár Parková

Bytový súbor pre seniorov a denný stacionár Parková

architektonická súťaž

Vytvorenie priestoru komunálneho charakteru so zachovaním zdravotného a hygienického bezpečia každého nájomcu a návštevníka. Systém pavlačí vytvára intímnu náladu z pohľadu užívateľa, ale zároveň nevtieravým spôsobom vťahuje obyvateľov do spolupôsobenia v komunite. Priehľady dovoľujú byť spolu, ale zároveň nevytvárajú tlak na zapojenie do aktivity. Reminiscencia na princíp pôvodnej dediny – sedenie na priedomí, pozorovanie života na ulici – v našom prípade, na námestí, alebo v komunitnej záhrade. Návrh bol zameraný na individualitu každého priestoru, odzrkadľuje rôznosť každého z nás.  

Rok návrhu: december 2020

Dizajn: deRaxa 

Užitkové plochy: 850 m2

Lokalita: Bratislava